Duduk Rapat-Rapat Dengan Anna Jobling, Netizen Nampak Sesuatu Dengan Da’i Syed

Selepas dua tahun naik turu.n mah.kamah, pada Jun lalu penda.kwah selebriti Da’i Syed dilep.askan dan dibe.baskan atas dua pertuduhan jenayah seksual.

Bagaiman.apun, baru-baru ini nama pendak.wah itu sekali lagi menjadi bualan apabila vide.onya bersama pelakon Anna Jobling menimbulkan rasa kurang senang net.izen.

Menerusi video yang dimuat naik di aplikasi TikT.ok itu, Da’i Syed dilihat dud.uk bersebala.han dengan Anna.

Diruangan komen, ramai yang mengatakan Da’i Syed tidak menjaga ikhtilat serta boleh menimb.ulkan fitna.h apabila duduk rapat seperti itu. Tidak ku.rang juga, ada yang meminta agar membuang sahaja gelaran Da’i itu.

Meskipun dikec.am te.ruk, namun tiada kome.n balas daripada Da’i Syed berhu.bung video berkenaan. Setakat ini, video terse.but mendapat sebanyak 1.2 juta jumlah tontonan.

Diuji Tuduhan Jenayah Seksual, Da’i Syed Baru Kenal Kawan Sebenar


Selepas dua tahun naik tur.un mahk.amah, Ra.bu lalu penda.kwah selebriti Da’i Syed dilepaskan dan dibebas.kan atas dua pertu.duhan jenay.ah sek.sual.

Akhirnya dapat tid.ur dengan lena,  Da’i Syed berkata dia suda.h pun memaa.fkan semua pihak yang melem.parkan tohmahan kepadanya.

“Alhamdul.illah, yang paling penting saya rasa bersyukur… kelu.arga pun turut ber.asa lega. Akhir.nya saya dapat tidur dengan lena.

“Sepanjang te.mpoh perbicaraan, saya tak pernah nak b.eri komen apa-apa sebab serahkan semuanya kepada mahk.amah. Alhamdul.illah, mahk.amah sudah pun berikan keputu.san.

“Bagi saya, Alla.h dah beri saya ujian dan saya dile.paskan. Saya pun sudah ma.afkan semua orang yang pernah lemparkan tohmahan dan cacian kepada saya dan keluarga,” katanya.

Dalam pa.da itu, Da’i Sy.ed  berkata ba.nyak dia bela.jar dan ada hikmah di sebali.k apa yang berlaku dimana barulah dia kenal erti persahabatan serta siapa ada bersamanya ketika berdepan ujian.

“Banyak pengaja.ran dan hikma.h yang saya dapat di sebalik apa yang berlaku. Saya meng.enal erti persahabatan. Saya lalui waktu yang sukar dan ketika itu saya dapat lihat siapa kawan sebenar.

“Masa saya teng.ah down… jatuh, siapa yang s.udi sam.but tangan saya. Tapi ada juga kawan yang menambah garam dalam luka.

“Sel.ain itu, saya juga belajar erti menghargai masa. Sekarang ini, saya lebih meluangkan masa bersa.ma keluarga dan diri sendiri,” katanya.

sumber: rotikaya

Klik sini Untuk Claim Free Shipping Shopee https://shp.ee/d5pvxcf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*